Tagjaink

A Klaszter tagságára vonatkozó előírások

A Klaszternek rendes és pártoló tagjai vannak. A Klaszter tagjairól az Klaszterbizottság nyilvántartást vezet.

A Klaszternek rendes tagja lehet bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy, aki egyetért a Klaszter célkitűzéseivel, tevőlegesen részt vállal a feladatok végrehajtásában, a Klaszter Alapító Okirata rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el és felvételét a tagok egyszerű többsége támogatja.

A Klaszternek pártoló tagja (külső segítője) lehet bármely büntetlen előéletű magyar és nem magyar állampolgár, jogi személyiségű szervezet, vagy közösség, aki folyamatos, aktív tevékenységével segíti az Klaszter célkitűzéseinek megvalósulását, ezt a szándékát jelzi a Klaszter tagjai felé, és a felajánlott segítséget a klasztertagok elfogadják.

A Zöld Technológia Klaszter tagjai