Cosignum Öko-Innovációs Kft.

A Cosignum Kft. küldetése társaságok, intézmények, szervezetek működésének és gazdálkodásának fejlesztésében olyan gesztori szerepet vállalni, amely a pénzügyi és ökológiai előnyöket együttesen biztosítja számukra.  A fejlett gazdaságokban számos szektor, így a közlekedés, az info-kommunikáció, az elektronika, a logisztika szinergikus kapcsolatban áll a zöldipar releváns területeivel, összehangolt programjaik mérhető eredményt jelentenek versenyképességük javulásában is.

A CoSignum Öko-Innovációs Kft. gazdálkodó, szakmai, társadalmi és kormányzati szervezetek tevékenységében széleskörű tapasztalatokat szerzett szakértők hálózatára építi tevékenységét. Az EU tagállamaiban, illetve a Balkántól Ázsiáig terjedő nemzetközi együttműködésben egyaránt eredményesek a kooperációs lehetőségek feltárásában és realizálásában.

Fő tevékenységek:

Technológia transzfer

 • környezetvédelmi informatikai szolgáltatások promóciója
 • szennyeződések megelőzése, eltávolítása (közlekedési kötött pályák, parkoló, telephely, műhely)
 • megújuló energiaprogramok, energetikai fejlesztési, ESCO projektek (ipartelepek, szállodák, középületek)
 • innovatív technológiák, termékek és szolgáltatások terjesztése (víz- és hulladék gazdálkodás)

 

Projektgazdálkodás

 • hazai és külföldi szektor- és piacelemzések
 • közigazgatás-menedzsment, szervezetfejlesztés
 • projekttársaságok, klaszterek kialakítása, működtetése
 • vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének elősegítése
 • pénzügyi eszközök (pályázat, hitel, követelés) feltárása
 • öko-hatékony nemzetgazdasági programot támogató ágazati párbeszédek, szakkonferenciák előkészítése, szervezése/utógondozása

Társadalmi felelősség

 • vállalati TFP egészséges életmód, környezettudatosság fejlesztésére
 • környezetvédelmi szak- és felnőttképzési mintaprojektek, keretprogramok
 • e-learning programok szakmai megalapozása, szervezése
 • zöldóvoda, ökoiskola fejlesztési tanácsadás
 • 50+ ágazati foglalkoztatási programok

Weboldal