Hajdú Volán Zrt.

A Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a VOLÁN-szakma többi társaságához hasonlóan 1999. évben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját. A VOLÁN-szakma története egyfajta sikertörténet. Szinte példa nélküli az olyan összetartás, amely mind a szakmai, mind az emberi kapcsolatokat illetően a cégcsoportot jellemezte, (s az adott keretek között) jellemzi napjainkban is. A VOLÁN-ok hajdanában egyet jelentettek a közúti személy- és áruszállítással, a taxi közlekedéssel és az utazási irodákkal. A VOLÁN-szakma mindig bővelkedett kimagasló képességű és nagyformátumú vezetőkben.

Társaságunk fő tevékenysége a menetrend szerinti személyszállítás, amit a nem menetrend szerinti (különjárati és szerződéses) személyszállítás egészít ki.

Az autóbusz-közlekedésbe a megyében valamennyi település (82 város illetőleg község, valamint 13 külterületi lakott hely) bekapcsolásra került. A helyközi/távolsági közlekedésben 1.648 km hosszúságú bruttó hálózathosszon, munkanapokon mintegy 1.400 (éves szinten nagyságrendileg 435 ezer) járatot indítunk, autóbuszaink az ország 7 megyéjébe jutnak el rendszeresen.

Működésünk szempontjából meghatározó szerepet játszik a megyeszékhely, Debrecen, melynek belterületi úthálózat hossza megközelíti a 800 km-t. A város kiszolgálását, s munkanaponként a mintegy 300 ezer utas igényének kielégítését társaságunk közel 160 db autóbusszal biztosítja. A 170 km hosszúságú autóbusz-vonalhálózat a város teljes területét lefedi, 55 vonalon közlekedve, munkanapokon több, mint 3600 járatot indítva autóbusszal gyakorlatilag a város minden pontja elérhető.

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy fenntartsuk, s a gazdasági lehetőségekhez mérten javítsuk szolgáltatásunk már elért színvonalát. Arra törekszünk, hogy a hivatásforgalom személyszállítási igényeit olyan utasbarát vonalhálózat és kiszolgálási gyakoriság biztosításával valósítsuk meg, amely ötvözi a kor követelményszintjét és a hatékonysági elvárásokat.

Az 1980-as évek közepén megkezdett környezetvédelmi programunk továbbvitelével különös figyelmet fordítunk arra, hogy a társadalom a környezetbarát közlekedést egyre nagyobb értéknek tekintse. Megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az eszközállomány rekonstrukciós folyamatát felgyorsítsuk, s hogy a kiszolgáló infrastruktúra korszerűsítése terén elért eredményeinket stabilizáljuk.

Cégcsoporton belül közös jellemző továbbá az a tenni akarás, állandó előrelépés, innováció. E törekvés szellemében rendszeresen fejlesztjük műszaki, technológiai és humán erőforrás állományunkat. Az elmúlt évek egyik nagyobb beruházása pl. a ROP forrásból támogatott, a Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztését célzó projektünk, amely során korszerű, számítógép alapú, GPS technológiára épülő, menetjegy- és bérletértékesítésre szolgáló fedélzeti és elővételi pénztárgépek beszerzése, utastájékoztató és járműkövetést biztosító forgalomirányítási rendszerek kiépítése, valamint elektronikus utazási kártyák bevezetése történt meg.

Weboldal